90858.net
当前位置:首页>>关于还组词多音字的资料>>

还组词多音字

己 jǐ 对别人称本身:自己.知己.反求诸己.推己及人.己所不欲,勿施于人. 天干的第六位,用作顺序第六的代称. 人彼

还(huán)组词:送还、还书、返还、还愿、归还、还债、生还、璧还、还击、还俗、奉还、还价、还礼、还手、退还.还(hái)组词:还有、还世、还旋、还兵、还要、还好、还音、还望、还泞、还纳、还生、还会、代还、还想.还拼音:

1.还 [hái]还在、还好、还会2.还 [huán]归还、返还

“还”有 两个读音,分别为 [hái] 、[huán]1. hái 组词:还好[hái hǎo]、还来[hái lái ]、还在[hái zài]、还是[hái shì]、还有[hái yǒu] 2.huán 组词:还钱[huán qián]、返还[fǎn huán]、还礼[huán lǐ]、归还[guī huán]、交还[jiāo jiāo hái] 一、 [hái]1. 还好[hái hǎ

还组词 :送还、还书、还有、还是、还账、发还、还击、放还、往还、偿还、还口、 回还、还债、还席、还手、还原、奉还百、度还报、还阳、还愿、返还、还情、 还礼、还价、归还、还俗、清还、交还、抵还、还本、退还、生还、璧还、 讨还、掷还、以还、还策、般还、还回、还资

还hai二声;还有、还在. 还huan二声;还钱、还账.

还 :1:hai(第二声) 组词:还有,还是 2:huan(第二声) 组词:还钱,还东西

还hai二声;还有、还在. 还huan二声;还钱、还账.

还的多音字组词 :送还、还书、还有、发还、放还、还击、往还、还席、还口、 还债、回还、还手、还愿、清还、还礼、还报、返还、 璧还、归还、还情、还俗、还本、

prpk.net | bycj.net | pdqn.net | artgba.com | gmcy.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.90858.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com